NUORTEN TOIMINTA JA TUKEMINEN
Yhdistys järjestää joka vuosi monniyhteiskunnallisia, koulutuksia ja kotoutumisia:
 Oman kulttuurin kurssit: Maahanmuuttajanuorten oman kulttuurin ja äidinkielen rakentaminen kurssi.
Tämä kurssi on tarkoitettu somalinuorille, jotka ovat syntyneet Suomessa tai saapuneet maahan hyvin pieninä. Kurssin tavoitteena on, että nuoret oppivat omaa kulttuuriansa ja sen arvostusta.
 Maahanmuuttajanuorten tukiopetus: Maahanmuuttajanuorten tukiopetuksen järjestäminen: matematiikan, fysiikan ja suomen kielen oppimisessa.
 Nuorten koulutuksen yhdentyminen ja rasismin vastainen aktiviteetti:
Olemme vakuuttuneita siitä, että Suomessa monikulttuurista ymmärrystä ja yhdentymistä pitäisi parantaa ja sen pitäisi olla molemminpuolista. Sen vuoksi täytyy järjestää aktiviteetteja entistä laajemmalle yleisölle ja osallistumista kulttuuri- ja rasismin vastaisiin urheilutapahtumiin lisätä.
 Etsivätyö: Nuorten aktiivien joukko kiertää viiden päivänä viikossa arkisissapaikoissa, joissa lapset ja nuoret kokoontuvat, kuten Iso
omenan kauppakeskuksessa,Selon kauppakeskuksessa Leppävaarassa, Kampin kauppakeskuksessa, Nuoriso-ohjaajatyrittävät seurustella nuorten kanssa ja kuulla vaaroista, joita he voivat kohdata näissäpaikoissa. Lopulta tarkoitus on auttaa nuoria ohjautumaan oikeaan paikkaan, jossa hevoivat turvallisesti viettää aikaansa ja saada sitä apua mitä he tarvitsevat, esimerkiksiEspoon kaupungin nuorisotalot, muut järjestöjen nuorisotalot ja mukana olevienyhdistyksen uuden monnitoimikeskus, joissa voidaan tarjota nuorille apua