YHDISTYS

Title

MTKK ry on puolueeton ja uskonnollisesti kantaa ottamaton yhdistys,

jossa suhtaudutaanennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin. MTKK ry perustettiin vuonna 2006 (rekisteröinti17.05.2006). Maahanmuuttajien tyò, koulutus ja kulttuuri (MTKK) ry on paikallinen kansalaisjärjestö, joka avustaa maahanmuuttajia, koulutuksen ja työllistymisedellytysten edistäminen,nuorisotoiminnan kehittäminen etenkin järjestämällä lapsille kerhotoimintaa sekäurheilun alueella, naisten tasa-arvon edistäminen, maahanmuuttajien sosiaaliseen jaterveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnänedistäminen eri etnisten ryhmien välillä. Yhdistyksen tärkein tehtävä on auttaamaahanmuuttajia, erityisesti maahanmuuttonuortenyhteisö integroitumaansuomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistyksellä on 450 jäsentä, eri kansalaista Yhdistyksen toiminta rahoitettiin jäsenmaksuin, joita kerättiin kuukausittain jäseniltä. Yhdistys järjestää erilaisia toiminta ja pitää yllä yhteistyösuhteita erilaisiin viranomaisiin,kuten lähipoliisiin ja sosiaali- ja nuorisotoimen viranomaisiin. MTKK ry on aktiivinenpaikallinen kansalaisjärjestö joka toimii yhteistyössä muidenkin kansalaisjärjestöjenkanssa.

TARJOAMME SEURAAVAA TOIMINTA:

– Maahanmuuttajanuorten tukiopetus ja läksykerhotoiminta – Maahanmuuttajanuorten työllisyyden edistäminen- Nuorten iltapäivä.
– Leirit- Moni kulttuuri kerho- Maahanmuuttajatyttöjen harrastustoiminta
– Neuvontatoiminta- Huume ja päihdeongelmista
– Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)
– Kansainvallisen koulutus, nuorisovaihtoja ja nuorisoaloitteissa